Ha full oversikt over hva som er gjort med bilen din!

Gå til Min Side her! Ha full oversikt over alt som skjer med bilen din på Auto Moss AS!

EU-KONTROLL

Hos oss får du utført EU-Kontroll!


Ta din EU kontroll hos oss i Bilxtra Auto Moss ditt lokale bilverksted i Moss, vi utfører EU-kontroll / periodisk kjøretøykontroll (PKK) på dagen.

Hva blir kontrollert?

Kontrollen består av en miljø-, og en trafikksikkerhetsdel. I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres bl.a. lys, sikt, bremser osv. I miljødelen måles støy og avgasser.

EU kontrollen skal avdekke om kjøretøyet tilfredsstiller et minstekrav til sikkerhet og miljø for å kjøre på veien. Kontrollpunktene omfatter blant annet sikt, bremser, lys, støy og avgasser. Feilene blir gradert med enten 1,2 eller 3, alt etter hvor alvorlige de er.

Er feilene større enn en 1’er feil, altså merket med 2 eller 3, blir ikke kjøretøyet godkjent, og Statens Vegvesen blir automatisk varslet når verkstedet sender inn kontrollskjema elektronisk. Da må manglene utbedres og kjøretøyet vises på nytt. Du som kunde skal alltid få med en kontrollseddel etter EU kontrollen. Bedømming med 3’er feil vil si at feil/mangelen er så alvorlig at det ikke er lov å kjøre med bilen.

Få kontrollert bilen din hos Bilxtra Auto Moss for 750,- med en inkludert utvendig vask i prisen!


BESTILL TIMEog sjekk frist for for neste EU kontroll